Imprimeix

Estades Formatives professorat FP

 Educació amplia les estades formatives del professorat de formació professional a tot l'Estat i a la Unió Europea: 

 

Per primera vegada el professorat de formació professional de les Illes Balears podrà realitzar estades formatives no només a empreses i entitats de les Illes Balears sinó també a les de l’Estat espanyol o la Unió Europea. Així s’estableix a la nova Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 30 d’agost de 2017 publicada fa uns dies al BOIB (7/09/2017)

Ordre estades formatives en empreses

 

Terminis: Fins al 10 de novembre /fins al 15 de març/ fins al 15 de juny