PROGRAMES DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA I PROGRAMES EDUCATIUS PER AL CURS 2021-2022

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 26 d’abril de 2021 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2021-2022 

En aquest enllaç trobareu tota la informació