ELECCIONS DE REPRESENTANTS AL CONSELL DEL CEP D’EIVISSA

Desprès de finalitzar el procés electoral per elegir els representants, el Consell del CEP d’Eivissa ha quedat constituït amb els següents membres:

Presidenta: Montse González   Secretària: Berta OlivaRepresentants del professorat Òscar Prat, Maria Neus Riera i Esperança RibasRepresentants del CEP Jaume Marí i Berenice de Lorenzo  
Representant EOEP i EAP Antonio Borràs Representant del SNLF
Magdalena Oliver
Representant de l’Ajuntament Elena López 

Documents que han regulat el procés electoral:

1- El cens electoral actualitzat a dia 3 d’octubre de 2022. Cada centre té un representant al CEP que, segons la normativa ha de ser el director o, per delegació, el cap d’estudis.

2- El cronograma del procés amb les actuacions que anirem realitzant.

3- Model per a la presentació de candidatures (del 4 al 11 d’octubre)

4- Sorteig per la constitució de la mesa electoral (4-10-22)

5- Llistat dels candidats (10-10-22)

6- Instruccions i sol·licitud vot per correu (de l’11 al 19 d’octubre)

Dia 21 d’octubre votacions presencials al CEP d’Eivissa des de les 12 hores fins les 18 hores.