ELECCIONS DE REPRESENTANTS AL CONSELL DEL CEP D’EIVISSA

Desprès de finalitzar el procés electoral per elegir els representants, el Consell del CEP d’Eivissa ha quedat constituït amb els següents membres:

Presidenta: Montse González   Secretària: Berta OlivaRepresentants del professorat Òscar Prat, Maria Neus Riera i Esperança RibasRepresentants del CEP Jaume Marí i Berenice de Lorenzo  
Representant EOEP i EAP Antonio Borràs Representant del SNLF
Magdalena Oliver
Representant de l’Ajuntament Elena López 

Documents que han regulat el procés electoral:

1- El cens electoral actualitzat a dia 3 d’octubre de 2022. Cada centre té un representant al CEP que, segons la normativa ha de ser el director o, per delegació, el cap d’estudis.

2- El cronograma del procés amb les actuacions que anirem realitzant.

3- Model per a la presentació de candidatures (del 4 al 11 d’octubre)

4- Sorteig per la constitució de la mesa electoral (4-10-22)

5- Llistat dels candidats (10-10-22)

6- Instruccions i sol·licitud vot per correu (de l’11 al 19 d’octubre)

Dia 21 d’octubre votacions presencials al CEP d’Eivissa des de les 12 hores fins les 18 hores.


Recursos d’emèrgencia

Per tal de facilitar la tasca de recerca sobre  els recursos  necessaris per a la realització de classes virtuals així com l’ensenyament-aprenentatge a distància amb el nostre alumnat, us remetem a la pàgina de Recursos del CEP on trobareu una selecció que anirem ampliant en funció de les noves necessitats sorgides que ens feu arribar.      Recursos educatius  

També us recomanem que seguiu el Twitter del CEP @cepeivissa on anem publicant novetats i recursos que us poden interessar.

Esperem que us siguin útils.

Molts ànims a tothom.