Organigrama

Equip Pedagògic

Direcció: Iñaki Monge Ganuzas

imonge@cepeivissa.cat

971300519 (ext 2022)

Horari d’atenció: dilluns de 12 a 14 h

Assessora de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: Lídia Ramon Guasch

lramon@cepeivissa.cat /971300519 (ext 2026)

Horari d’atenció: dilluns de 12 a 14 h

Assessora de l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació:

Montse González Vera / mgvera@cepeivissa.cat

971300519 (ext 2027)

Horari d’atenció: dimarts de 12 a 14 h

Assessora de l’àmbit de la formació lingüística,

social i artística: Cristina Tirvió/

ctirvio@cepeivissa.cat

971300519 (ext 2023)

Horari d’atenció: dilluns de 12 a 14 h

Assessor de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge: Òscar Prat Vallès

opratvalles@cepeivissa.cat/ 971300519 (ext 2029)

Horari d’atenció: dimarts de 11:30 a 13:30h

Assessora de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge: Berta Oliva Gené

bertaoliva@cepeivissa.cat/ 971300519 (ext 2028)

Horari d’atenció: dilluns de 12 a 14 h

Assessor de l’àmbit de la convivència i competències socials i emocionals:

Pedro Vargas

pvargas@cepeivissa.cat / 971300519 (ext 2025)

Horari d’atenció: dilluns de 12 a 14 h

 

Consell de CEP

President: Iñaki Monge

 

Secretària: Lídia Ramon

Representants del professorat

Joan amorós

Joaquim Tur

Sandra Torrent

Representants del CEP

 

Berta Oliva

Montse González

Representant EOEP i EAP

Anna Martín

Representant del SNLF

Maria Català

Representant de l’Ajuntament

Elena López 

Personal d’administració i serveis

Administrativa: Alexandra Serra 

secretaria@cepeivissa.cat

971300519 (ext 2021)

Administrativa: Susana Carreño

secretaria@cepeivissa.cat

971300519 (ext 2020)

 

Consergeria: Pedro Giménez

971300519 (extensions 2020/ 2021)