Recursos

 

En aquesta pàgina hi trobareu els protocols i documents per a sol.licitar l’ús de les instal.lacions i recursos disponibles en el nostre CEP, així com una selecció de recursos educatius.

 

 

És necessari fer les peticions d’ús de les instal·lacions del CEP D’EIVISSA per escrit.

A la llista següent podeu trobar el protocol que s’ha de seguir així com els models adients per a cada petició. Descarregar el model corresponent, omplir i enviar al correu:     secretaria@cepeivissa.cat

NOVETAT: 

Podeu sol.licitar la reserva de  “Les cúpules de Leonardo” descarregant el full sol.licitud i una vegada omplert enviar al correu:    secretaria@cepeivissa.cat

Reserva Cúpules Leonardo

 

 

Webs amb recursos i eines TIC per al procés d’ensenyament-aprenentatge

Aprendre amb les TIC. (Recursos TIC classificats per temes i presentacions sobre metodologies i avaluació formadora).

IBSTEAM Recursos TIC, tutorials i trobades digitals)

Videotutorials sobre diferents aplicacions educatives, creació de Webs,… 

Tutorials sobre plataformes virtuals d’aprenentatge i altres

Tutorial de Google Classroom

Centres en línia

Crear un lloc Web a Google Sites

Jitsi, videoconferències educatives segures (CEDEC)

Webs amb propostes didàctiques i projectes per a tots els nivells educatius

Recursos metodològics i evidències de Projectes

Formació i Innovació Illes Balears

Gamificació a les aules

IEDIB (Educació a distància)

Fer ciència a casa

Models de propostes didàctiques de la XTEC

Idees i recursos per al benestar de docents, alumnes i famílies

Aules conscients a Eivissa

Activitats desenvolupades dins del projecte

La ràdio a l’escola